Số tài khoản: 39010000509999

Chủ Tài Khoản: Phạm Đức Kính

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (BIDV)