Giao hàng nhanh chóng, tiện lợi

1. GIAO HÀNG TRONG KHU VỰC THÀNH PHỐ

Hỗ trợ giao hàng 1h trong khu vực thành phố

Vận chuyển hàng khu vực thành phố trong 1h

 

2. ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN LÂN CẬN VÀ CÁC TỈNH

Gửi chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát thường theo yêu cầu của khách hàng