fbpx

Máy vắt cam Smeg

 • New

  Máy vắt cam Smeg CJF01CREU

  4,290,000đ

  Máy vắt cam Smeg CJF01CREU Máy ép trái cây có múi Smeg tự hào với những đường cong tuyệt đẹp, và có nhiều màu sắc khác nhau. Cong và bùng nổ cá tính, máy ép Citrus của Citeg là một lễ kỷ niệm di sản Ý của Smeg một quốc gia có tình yêu lớn với các loại trái cây họ cam […]

 • New

  Máy vắt cam Smeg CJF01PGEU

  4,290,000đ

  Máy vắt cam Smeg CJF01PGEU Máy ép trái cây có múi Smeg tự hào với những đường cong tuyệt đẹp, và có nhiều màu sắc khác nhau. Cong và bùng nổ cá tính, máy ép Citrus của Citeg là một lễ kỷ niệm di sản Ý của Smeg một quốc gia có tình yêu lớn với các loại trái cây họ cam […]

 • New

  Máy vắt cam Smeg CJF01PBEU

  4,290,000đ

  Máy vắt cam Smeg CJF01PBEU Máy ép trái cây có múi Smeg tự hào với những đường cong tuyệt đẹp, và có nhiều màu sắc khác nhau. Cong và bùng nổ cá tính, máy ép Citrus của Citeg là một lễ kỷ niệm di sản Ý của Smeg một quốc gia có tình yêu lớn với các loại trái cây họ cam […]

 • New

  Máy vắt cam Smeg CJF01WHEU

  4,290,000đ

  Máy vắt cam Smeg CJF01WHEU Máy ép trái cây có múi Smeg tự hào với những đường cong tuyệt đẹp, và có nhiều màu sắc khác nhau. Cong và bùng nổ cá tính, máy ép Citrus của Citeg là một lễ kỷ niệm di sản Ý của Smeg một quốc gia có tình yêu lớn với các loại trái cây họ cam […]

 • New

  Máy vắt cam Smeg CJF01BLEU

  4,290,000đ

  Máy vắt cam Smeg CJF01BLEU Máy ép trái cây có múi Smeg tự hào với những đường cong tuyệt đẹp, và có nhiều màu sắc khác nhau. Cong và bùng nổ cá tính, máy ép Citrus của Citeg là một lễ kỷ niệm di sản Ý của Smeg một quốc gia có tình yêu lớn với các loại trái cây họ cam […]

 • New

  Máy vắt cam Smeg CJF01PKEU

  4,290,000đ

  Máy vắt cam Smeg CJF01PKEU Máy ép trái cây có múi Smeg tự hào với những đường cong tuyệt đẹp, và có nhiều màu sắc khác nhau. Cong và bùng nổ cá tính, máy ép Citrus của Citeg là một lễ kỷ niệm di sản Ý của Smeg một quốc gia có tình yêu lớn với các loại trái cây họ cam […]

 • New

  Máy vắt cam Smeg CJF01RDEU

  4,290,000đ

  Máy vắt cam Smeg CJF01RDEU Máy ép trái cây có múi Smeg tự hào với những đường cong tuyệt đẹp, và có nhiều màu sắc khác nhau. Cong và bùng nổ cá tính, máy ép Citrus của Citeg là một lễ kỷ niệm di sản Ý của Smeg một quốc gia có tình yêu lớn với các loại trái cây họ cam […]