fbpx

Máy rửa bát Smeg

 • New

  Máy rửa bát Smeg ST2FABCR2

  38,900,000đ

  Máy rửa bát âm tủ Phong cách của 50 Smeg ST2FABRD2 Máy rửa bát SMEG dù lắp âm hay đặt sàn luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho gian bếp của bạn. Chúng được đặc trưng bởi hoạt động giặt đặc biệt yên tĩnh, sự cẩn thận đến từng chi tiết và kết quả giặt […]

 • New

  Máy rửa bát Smeg LVFABBL2

  39,800,000đ

  Máy rửa bát Phong cách của 50 Smeg LVFABCR2 Máy rửa bát SMEG dù lắp âm hay đặt sàn luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho gian bếp của bạn. Chúng được đặc trưng bởi hoạt động giặt đặc biệt yên tĩnh, sự cẩn thận đến từng chi tiết và kết quả giặt tối ưu với […]

 • New

  Máy rửa bát Smeg LVFABPB2

  39,800,000đ

  Máy rửa bát Phong cách của 50 Smeg LVFABCR2 Máy rửa bát SMEG dù lắp âm hay đặt sàn luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho gian bếp của bạn. Chúng được đặc trưng bởi hoạt động giặt đặc biệt yên tĩnh, sự cẩn thận đến từng chi tiết và kết quả giặt tối ưu với […]

 • New

  Máy rửa bát Smeg LVFABCR2

  39,800,000đ

  Máy rửa bát Phong cách của 50 Smeg LVFABCR2 Máy rửa bát SMEG dù lắp âm hay đặt sàn luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho gian bếp của bạn. Chúng được đặc trưng bởi hoạt động giặt đặc biệt yên tĩnh, sự cẩn thận đến từng chi tiết và kết quả giặt tối ưu với […]

 • New

  Máy rửa bát Smeg LVFABPK

  39,800,000đ

  Máy rửa bát Phong cách của 50 Smeg LVFABPB2 Máy rửa bát SMEG dù lắp âm hay đặt sàn luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho gian bếp của bạn. Chúng được đặc trưng bởi hoạt động giặt đặc biệt yên tĩnh, sự cẩn thận đến từng chi tiết và kết quả giặt tối ưu với […]

 • New

  Máy rửa bát Smeg ST2FABBL2

  38,900,000đ

  Máy rửa bát âm tủ Phong cách của 50 Smeg ST2FABBL2 Máy rửa bát SMEG dù lắp âm hay đặt sàn luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho gian bếp của bạn. Chúng được đặc trưng bởi hoạt động giặt đặc biệt yên tĩnh, sự cẩn thận đến từng chi tiết và kết quả giặt tối […]

 • New

  Máy rửa bát Smeg ST2FABWH2

  38,900,000đ

  Máy rửa bát âm tủ Phong cách của 50 Smeg ST2FABWH2 Máy rửa bát SMEG dù lắp âm hay đặt sàn luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho gian bếp của bạn. Chúng được đặc trưng bởi hoạt động giặt đặc biệt yên tĩnh, sự cẩn thận đến từng chi tiết và kết quả giặt […]

 • New

  Máy rửa bát Smeg ST2FABRD2

  38,900,000đ

  Máy rửa bát âm tủ Phong cách của 50 Smeg ST2FABRD2 Máy rửa bát SMEG dù lắp âm hay đặt sàn luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho gian bếp của bạn. Chúng được đặc trưng bởi hoạt động giặt đặc biệt yên tĩnh, sự cẩn thận đến từng chi tiết và kết quả giặt […]

 • New

  Máy rửa bát Smeg LVFABRD2

  39,800,000đ

  Máy rửa bát Phong cách của 50 Smeg LVFABRD2 Máy rửa bát SMEG dù lắp âm hay đặt sàn luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho gian bếp của bạn. Chúng được đặc trưng bởi hoạt động giặt đặc biệt yên tĩnh, sự cẩn thận đến từng chi tiết và kết quả giặt tối ưu […]