fbpx

Máy pha cafe Smeg

Máy pha cà phê Smeg DCF02GREU

 • Mã sản phẩm: Máy pha cà phê Smeg DCF02
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: Thương hiệu - italy
 • Ưu điểm: Thời gian thực hiện chức năng giữ ấm: 40 phút. Độ mạnh cà phê có thể điều chỉnh / hương thơm cà phê: 2 cấp độ (trung bình hoặc mạnh.
 • Bảo hành: 12 Tháng

Máy pha cà phê Smeg DCF02SSEU

 • Mã sản phẩm: Máy pha cà phê Smeg DCF02
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: Thương hiệu - italy
 • Ưu điểm: Thời gian thực hiện chức năng giữ ấm: 40 phút. Độ mạnh cà phê có thể điều chỉnh / hương thơm cà phê: 2 cấp độ (trung bình hoặc mạnh.
 • Bảo hành: 12 Tháng

Máy pha cà phê Smeg DCF02WHEU

 • Mã sản phẩm: Máy pha cà phê Smeg DCF02
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: Thương hiệu - italy
 • Ưu điểm: Thời gian thực hiện chức năng giữ ấm: 40 phút. Độ mạnh cà phê có thể điều chỉnh / hương thơm cà phê: 2 cấp độ (trung bình hoặc mạnh.
 • Bảo hành: 12 Tháng

Máy pha cà phê Smeg DCF02PGEU

 • Mã sản phẩm: Máy pha cà phê Smeg DCF02
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: Thương hiệu - italy
 • Ưu điểm: Thời gian thực hiện chức năng giữ ấm: 40 phút. Độ mạnh cà phê có thể điều chỉnh / hương thơm cà phê: 2 cấp độ (trung bình hoặc mạnh.
 • Bảo hành: 12 Tháng

Máy pha cà phê Smeg DCF02PBEU

 • Mã sản phẩm: Máy pha cà phê Smeg DCF02
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: Thương hiệu - italy
 • Ưu điểm: Thời gian thực hiện chức năng giữ ấm: 40 phút. Độ mạnh cà phê có thể điều chỉnh / hương thơm cà phê: 2 cấp độ (trung bình hoặc mạnh.
 • Bảo hành: 12 Tháng

Máy pha cà phê Smeg DCF02BLEU

 • Mã sản phẩm: Máy pha cà phê Smeg DCF02
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: Thương hiệu - italy
 • Ưu điểm: Thời gian thực hiện chức năng giữ ấm: 40 phút. Độ mạnh cà phê có thể điều chỉnh / hương thơm cà phê: 2 cấp độ (trung bình hoặc mạnh.
 • Bảo hành: 12 Tháng

Máy pha cà phê Smeg DCF02CREU

 • Mã sản phẩm: Máy pha cà phê Smeg DCF02
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: Thương hiệu - italy
 • Ưu điểm: Thời gian thực hiện chức năng giữ ấm: 40 phút. Độ mạnh cà phê có thể điều chỉnh / hương thơm cà phê: 2 cấp độ (trung bình hoặc mạnh.
 • Bảo hành: 12 Tháng

Máy pha cà phê Smeg DCF02RDEU

 • Mã sản phẩm: Máy pha cà phê Smeg DCF02RDEU
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: Thương hiệu - italy
 • Ưu điểm: Thời gian thực hiện chức năng giữ ấm: 40 phút. Độ mạnh cà phê có thể điều chỉnh / hương thơm cà phê: 2 cấp độ (trung bình hoặc mạnh.
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • New

  Máy pha cà phê Smeg BCC02WHMEU

  18,890,000đ

  Máy pha cà phê Smeg ECF01 Các cà phê Ý truyền thống cuối cùng chinh phục không gian trong nước, mê hoặc tất cả các những người yêu thích cà phê . Máy pha cà phê Smeg Espresso có thể được sử dụng với cả cà phê xay. Hương thơm của một tách espresso thực sự , hương vị của một ly cappuccino kem hoặc một ly […]

 • New

  Máy pha cà phê Smeg BCC02TPMEU

  18,890,000đ

  Máy pha cà phê Smeg ECF01 Các cà phê Ý truyền thống cuối cùng chinh phục không gian trong nước, mê hoặc tất cả các những người yêu thích cà phê . Máy pha cà phê Smeg Espresso có thể được sử dụng với cả cà phê xay. Hương thơm của một tách espresso thực sự , hương vị của một ly cappuccino kem hoặc một ly […]

 • New

  Máy pha cà phê Smeg BCC02BLMEU

  18,890,000đ

  Máy pha cà phê Smeg ECF01 Các cà phê Ý truyền thống cuối cùng chinh phục không gian trong nước, mê hoặc tất cả các những người yêu thích cà phê . Máy pha cà phê Smeg Espresso có thể được sử dụng với cả cà phê xay. Hương thơm của một tách espresso thực sự , hương vị của một ly cappuccino kem hoặc một ly […]

 • New

  Máy pha cà phê Smeg BCC02RDMEU

  18,890,000đ

  Máy pha cà phê Smeg ECF01 Các cà phê Ý truyền thống cuối cùng chinh phục không gian trong nước, mê hoặc tất cả các những người yêu thích cà phê . Máy pha cà phê Smeg Espresso có thể được sử dụng với cả cà phê xay. Hương thơm của một tách espresso thực sự , hương vị của một ly cappuccino kem hoặc một ly […]

 • New

  Máy pha cà phê Smeg DCF02GREU

  5,990,000đ

  Máy pha cà phê Smeg DCF02GREU Khám phá máy pha cà phê espresso và cà phê phin từ Smeg – để thưởng thức cà phê thơm ngon mới lạ ở cấp độ chuyên nghiệp. Và điều đó mỗi ngày.     KIỂU – Thể loại: cà phê – Danh mục sản phẩm: Máy pha cà phê phin – […]

 • New

  Máy pha cà phê Smeg DCF02SSEU

  5,990,000đ

  Máy pha cà phê Smeg DCF02SSEU Khám phá máy pha cà phê espresso và cà phê phin từ Smeg – để thưởng thức cà phê thơm ngon mới lạ ở cấp độ chuyên nghiệp. Và điều đó mỗi ngày.     KIỂU – Thể loại: cà phê – Danh mục sản phẩm: Máy pha cà phê phin […]

 • New

  Máy pha cà phê Smeg DCF02WHEU

  5,690,000đ

  Máy pha cà phê Smeg DCF02WHEU Khám phá máy pha cà phê espresso và cà phê phin từ Smeg – để thưởng thức cà phê thơm ngon mới lạ ở cấp độ chuyên nghiệp. Và điều đó mỗi ngày.     KIỂU – Thể loại: cà phê – Danh mục sản phẩm: Máy pha cà phê phin – […]

 • New

  Máy pha cà phê Smeg DCF02PGEU

  5,690,000đ

  Máy pha cà phê Smeg DCF02PGEU Khám phá máy pha cà phê espresso và cà phê phin từ Smeg – để thưởng thức cà phê thơm ngon mới lạ ở cấp độ chuyên nghiệp. Và điều đó mỗi ngày.     KIỂU – Thể loại: cà phê – Danh mục sản phẩm: Máy pha cà phê phin […]

 • New

  Máy pha cà phê Smeg DCF02PBEU

  5,690,000đ

  Máy pha cà phê Smeg DCF02PBEU Khám phá máy pha cà phê espresso và cà phê phin từ Smeg – để thưởng thức cà phê thơm ngon mới lạ ở cấp độ chuyên nghiệp. Và điều đó mỗi ngày.     KIỂU – Thể loại: cà phê – Danh mục sản phẩm: Máy pha cà phê phin […]

 • New

  Máy pha cà phê Smeg DCF02BLEU

  5,690,000đ

  Máy pha cà phê Smeg DCF02BLEU Khám phá máy pha cà phê espresso và cà phê phin từ Smeg – để thưởng thức cà phê thơm ngon mới lạ ở cấp độ chuyên nghiệp. Và điều đó mỗi ngày.     KIỂU – Thể loại: cà phê – Danh mục sản phẩm: Máy pha cà phê phin – […]

 • New

  Máy pha cà phê Smeg DCF02CREU

  5,690,000đ

  Máy pha cà phê Smeg DCF02CREU Khám phá máy pha cà phê espresso và cà phê phin từ Smeg – để thưởng thức cà phê thơm ngon mới lạ ở cấp độ chuyên nghiệp. Và điều đó mỗi ngày.     KIỂU – Thể loại: cà phê – Danh mục sản phẩm: Máy pha cà phê phin – […]

 • New

  Máy pha cà phê Smeg DCF02RDEU

  5,690,000đ

  Máy pha cà phê Smeg ECF01DGEU Khám phá máy pha cà phê espresso và cà phê phin từ Smeg – để thưởng thức cà phê thơm ngon mới lạ ở cấp độ chuyên nghiệp. Và điều đó mỗi ngày.   KIỂU – Thể loại: cà phê – Danh mục sản phẩm: Máy pha cà phê phin […]