CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ (gọi tắt là THẾ GIỚI SỐ) xác nhận rằng tất cả những thông tin do bạn cung cấp trong quá trình giao dịch với THẾ GIỚI SỐ đều phải được xử lý và bảo mật tối đa. Do đó, THẾ GIỚI SỐ sẽ tuân theo Chính sách bảo mật này để hoàn thành trách nhiệm của mình.

 1. MỤC ĐÍCH THU THẬP, SỬ DỤNG THÔNG TIN:
 2. Đối với hoạt động giao dịch hàng hóa do chính THẾ GIỚI SỐ cung cấp

       aTHẾ GIỚI SỐ thu thập các thông tin từ việc truy cập và thực hiện các chức năng trên website của THẾ GIỚI SỐ nhằm mục đích xác nhận tài khoản thành viên, hỗ trợ việc giao hàng và thanh toán đơn hàng.

       b. THẾ GIỚI SỐ sử dụng những thông tin này để giúp đánh giá mức độ quan tâm của khách hàng, nhằm phát triển và cải thiện website của THẾ GIỚI SỐ trở nên hữu ích và hấp dẫn khách hàng hơn. Thông tin về các cập nhật sẽ được THẾ GIỚI SỐ đưa lên website, tuy nhiên THẾ GIỚI SỐ chỉ đưa hình ảnh và thông tin tổng quát nhất và không công khai thông tin chi tiết.

       c. Liên quan đến các hoạt động kinh doanh chính của THẾ GIỚI SỐ, THẾ GIỚI SỐ sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cho từng mục đích cụ thể và phù hợp với quy định của pháp luật. Khi yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, THẾ GIỚI SỐ sẽ trình bày rõ mục đích sử dụng để được sự đồng ý của khách hàng.

3. Trường hợp Bạn lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến thông qua bên thứ ba có chức năng thanh toán trực tuyến và có đặt links trên website của THẾ GIỚI SỐ, để hoàn thành quá trình thanh toán của bạn, THẾ GIỚI SỐ cần chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với bên đang thanh toán cho bạn. Xin lưu ý rằng Bạn mở tài khoản thanh toán ở bên thứ ba có chức năng thanh toán trực tuyến và có hợp đồng với chính sách bảo mật riêng của họ, và THẾ GIỚI SỐ không chịu trách nhiệm cho các hoạt động của họ, bao gồm nhưng không giới hạn cách khai thác thông tin của họ

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG:
 2.   Thông tin trong chính sách này được hiểu là các thông tin bao gồm thông tin về cá nhân, tổ chức như thông tin về tên, số điện thoại, địa chỉ, email, … và một số các biểu tượng đặc trưng của riêng cá nhân/tổ chức đó.
 3. Thông tin này được thu thập trong quá trình đăng ký thành viên, đăng tin tại Sàn giao dịch và khi tổ chức, cá nhân có hoạt động truy cập website.

III. PHƯƠNG PHÁP BẢO MẬT VÀ LƯU TRỮ:

THẾ GIỚI SỐ sẽ bảo vệ thông tin để tránh không bị tiết lộ hoặc làm sai lệch, và lập tức thực hiện tất cả các biện pháp trong trường hợp khẩn cấp.

 1. Bảo mật

– Khi thông tin Thành viên đăng ký được nhập trên website THẾ GIỚI SỐ sẽ được hệ thống của chúng tôi ghi nhận và bảo vệ nhằm ngăn ngừa việc đánh cắp và sao chép thông tin.

 1. Thông tin lưu trữ về quá trình duyệt nội dung

– Website THẾ GIỚI SỐ không tự động điền những thông tin mà Thành viên đã nhập ở những biểu mẫu (Form) trước đó cho những lần đăng nhập sau nhằm phòng tránh trường hợp mạo danh, đánh cắp thông tin cá nhân và thực hiện giao dịch trái ý muốn của Thành viên.

 1. Thời gian lưu trữ

– Các thông tin của Thành viên mà THẾ GIỚI SỐ có được trong quá trình đăng ký, các files chứa các thông tin về địa chỉ IP của người truy cập, thời gian và các trang truy cập, THẾ GIỚI SỐ sẽ xem xét các thông tin này theo định kỳ và sử dụng các thông tin để tạo ra các thống kê về sự truy cập website. Các files này sẽ được xóa theo kế hoạch của THẾ GIỚI SỐ hoặc theo yêu cầu của Thành viên.

– Và thời gian thông thường các thông tin này được lưu trữ trong thời gian là 36 tháng. Sau thời gian này, thành viên của THẾ GIỚI SỐ phải cập nhật lại thông tin để làm mới hệ thống, giúp quản lý thông tin một cách hiệu quả hơn.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

Địa chỉ: Số 666-668, Tổ 11,Đường Lương Ngọc Quyến , P. Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Việt Nam.

Điện thoại: 1900 1231

Email: tuanmn@thegioiso.vn

 Website: thegioiso.vn hoặc www.thegioiso.vn

 1. YÊU CẦU THAY ĐỔI, CHỈNH SỬA, HỦY BỎ THÔNG TIN
 2. Khi có sự thay đổi về thông tin cá nhân như thay đổi địa chỉ nhà, email, tên, số điện thoại… thì Thành viên có thể tự vào website cập nhật, sửa đổi trong phần quản lý tài khoản.
 3. Nếu Thành viên muốn hủy bỏ những thông tin đã đăng ký, Thành viên có thể thông báo qua nhân viên hỗ trợ để website ngừng quản lý, sử dụng thông tin của mình.
 4. CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA:
 5. Liên quan đến các hoạt động kinh doanh chính của THẾ GIỚI SỐ, chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cho từng mục đích cụ thể và phù hợp với quy định của pháp luật. Khi yêu cầu Thành viên cung cấp thông tin, THẾ GIỚI SỐ sẽ trình bày rõ mục đích sử dụng để được sự đồng ý của Thành viên.
 6. THẾ GIỚI SỐ sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của Thành viên, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt sau:

2.1 Các trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền;

2.2 Để bảo vệ người tiêu dùng, thông tin liên quan đến Thành viên phải được cung cấp chính xác, đầy đủ; nội dung giao dịch; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; và thông tin cần thiết khác.

 1. CAM KẾT

       – Công ty cổ phần Thế Giới Số xác nhận rằng tất cả những thông tin do bạn cung cấp trong quá trình giao dịch đều phải được xử lý và bảo mật tối đa. Do đó, Ban quản lý Sàn giao dịch sẽ tuân theo Chính sách bảo mật này để hoàn thành trách nhiệm của mình.

VII. THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT:

THẾ GIỚI SỐ hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong trang này mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của THẾ GIỚI SỐ cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng (nếu có). Khi cập nhật nội dung chính sách này, THẾ GIỚI SỐ sẽ thể hiện rõ thời gian chỉnh sửa “Cập nhật lần cuối”.

– Vì vậy, Bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của THẾ GIỚI SỐ sau khi được chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website cũng như bạn nên đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng website mà bạn đang truy cập.

Mọi thắc mắc, khiếu nại, cần giải đáp về chính sách bảo mật khách hàng của THẾ GIỚI SỐ, có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

Địa chỉ: Số 666-668, Tổ 11,Đường Lương Ngọc Quyến , P. Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Việt Nam.

Điện thoại: 1900 1231

Email: tuanmn@thegioiso.vn

 Website: thegioiso.vn hoặc www.thegioiso.vn