Tủ lạnh

Smeg tủ lạnh 234l + 97l – FAB32 – FAB32RPG3

 • Mã sản phẩm: Smeg tủ lạnh 234l + 97l - FAB32
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: italy
 • Ưu điểm: Thiết kế: phong cách 50
 • Bảo hành: 12 Tháng

Smeg tủ lạnh 234l + 97l – FAB32 – FAB32RLI3

 • Mã sản phẩm: Smeg tủ lạnh 234l + 97l - FAB32
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: italy
 • Ưu điểm: Thiết kế: phong cách 50
 • Bảo hành: 12 Tháng

Smeg tủ lạnh 234l + 97l – FAB32 – FAB32ROR3

 • Mã sản phẩm: Smeg tủ lạnh 234l + 97l - FAB32
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: italy
 • Ưu điểm: Thiết kế: phong cách 50
 • Bảo hành: 12 Tháng

Smeg tủ lạnh 234l + 97l – FAB32 – FAB32RRD3

 • Mã sản phẩm: Smeg tủ lạnh 234l + 97l - FAB32
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: italy
 • Ưu điểm: Thiết kế: phong cách 50
 • Bảo hành: 12 Tháng

Smeg tủ lạnh 234l + 97l – FAB32 – FAB32RRD3

 • Mã sản phẩm: Smeg tủ lạnh 234l + 97l - FAB32
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: italy
 • Ưu điểm: Thiết kế: phong cách 50
 • Bảo hành: 12 Tháng

Smeg tủ lạnh 234l + 97l – FAB32 – FAB32RSV3

 • Mã sản phẩm: Smeg tủ lanh 234l + 97l - FAB32
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: italia
 • Ưu điểm: Thiết kế: phong cách 50
 • Bảo hành: 12 Tháng

Smeg tủ lanh 234l + 97l – FAB32 – FAB32RCR3

 • Mã sản phẩm: Smeg tủ lanh 234l + 97l - FAB32
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: italia
 • Ưu điểm: Thiết kế: phong cách 50
 • Bảo hành: 12 Tháng

Smeg tủ lạnh 234l + 97l – FAB32 – FAB32RBE3

 • Mã sản phẩm: Smeg tủ lạnh 234l + 97l - FAB32
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: Italy
 • Ưu điểm: Thiết kế: phong cách 50
 • Bảo hành: 12 Tháng

Máy làm đá Caso IceMaster Ecostyle

 • Mã sản phẩm: Máy làm đá Caso
 • Thương hiệu: Caso
 • Xuất xứ: Germany
 • Ưu điểm: Máy làm đến 12kg đá viên được sản xuất trong 24 giờ.
 • Bảo hành: 12 Tháng

Smeg tủ lạnh mini 34l – FAB5 – SMEG FAB5RPG3

 • Mã sản phẩm: Smeg tủ lạnh mini 34l
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: italia
 • Ưu điểm: Thiết kế: phong cách 50
 • Bảo hành: 12 Tháng

Smeg tủ lạnh mini 34l – FAB5 – SMEG FAB5RSV3

 • Mã sản phẩm: Smeg tủ lạnh mini 34l
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: italia
 • Ưu điểm: Thiết kế: phong cách 50
 • Bảo hành: 12 Tháng

Smeg tủ lạnh mini 34l – FAB5 – SMEG FAB5RRD3

 • Mã sản phẩm: Smeg tủ lạnh mini 34l
 • Thương hiệu: Smeg
 • Xuất xứ: italia
 • Ưu điểm: Thiết kế: phong cách 50
 • Bảo hành: 12 Tháng

0962 365 678