Thùng rác thông minh

Thùng rác SimpleHuman CW1835 dung tích 6 lít

 • Mã sản phẩm: Thùng rác
 • Thương hiệu: SimpleHuman
 • Xuất xứ: USA
 • Ưu điểm: Đa năng tiện lơi
 • Bảo hành: 36 Tháng

Thùng rác cánh bướm 18 lít SimpleHuman CW2031

 • Mã sản phẩm: Thùng rác
 • Thương hiệu: SimpleHuman
 • Xuất xứ: USA
 • Ưu điểm: Đa năng tiện lơi
 • Bảo hành: 36 Tháng

Thùng rác 10 lít SimpleHuman CW1833

 • Mã sản phẩm: Thùng rác
 • Thương hiệu: SimpleHuman
 • Xuất xứ: USA
 • Ưu điểm: Đa năng tiện lơi
 • Bảo hành: 36 Tháng

Thùng rác cánh bướm 30 lít SimpleHuman CW2031

 • Mã sản phẩm: Thùng rác
 • Thương hiệu: SimpleHuman
 • Xuất xứ: USA
 • Ưu điểm: Đa năng tiện lơi
 • Bảo hành: 36 Tháng

Thùng rác Titan 40 joseph joseph

 • Mã sản phẩm: Thùng rác 2 ngăn
 • Thương hiệu: Joseph Jospeph - Anh Quốc
 • Xuất xứ: Made in China
 • Ưu điểm: Đa năng tiện lơi
 • Bảo hành: 12 Tháng

Thùng rác cánh bướm 20 lít SimpleHuman CW2031

 • Mã sản phẩm: Thùng rác
 • Thương hiệu: SimpleHuman
 • Xuất xứ: USA
 • Ưu điểm: Đa năng tiện lơi
 • Bảo hành: 36 Tháng

Thùng rác 45 lít SimpleHuman

 • Mã sản phẩm: Thùng rác
 • Thương hiệu: SimpleHuman
 • Xuất xứ: USA
 • Ưu điểm: Đa năng tiện lơi
 • Bảo hành: 36 Tháng

Thùng rác 45 lít cảm biến SimpleHuman

 • Mã sản phẩm: Thùng rác
 • Thương hiệu: SimpleHuman
 • Xuất xứ: USA
 • Ưu điểm: Đa năng tiện lơi
 • Bảo hành: 36 Tháng

Thùng rác cánh bướm 10 lít SimpleHuman CW2031

 • Mã sản phẩm: Thùng rác
 • Thương hiệu: SimpleHuman
 • Xuất xứ: USA
 • Ưu điểm: Đa năng tiện lơi
 • Bảo hành: 36 Tháng

Thùng rác 10 lít SimpleHuman CW1898CB

 • Mã sản phẩm: Thùng rác
 • Thương hiệu: SimpleHuman
 • Xuất xứ: USA
 • Ưu điểm: Đa năng tiện lơi
 • Bảo hành: 36 Tháng

Thùng rác SimpleHuman CW1834 dung tích 6 lít

 • Mã sản phẩm: Thùng rác
 • Thương hiệu: SimpleHuman
 • Xuất xứ: USA
 • Ưu điểm: Đa năng tiện lơi
 • Bảo hành: 36 Tháng

0962 365 678