fbpx

Lọ thủy tinh chuyên dụng

Kilner – Hũ thủy tinh tròn – 0.125L

 • Mã sản phẩm: Kilner - Hũ thủy tinh tròn - 0.125L
 • Thương hiệu: Kilner
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Anh Quốc
 • Ưu điểm: Bình thuỷ tinh chuyên dụng để đựng các loại nước hoa quả và nước lạnh. Giúp giữ các loại thức uống hoa quả và nước lạnh luôn tươi ngon và độ lạnh được kéo dài lâu hơn.
 • Bảo hành: 06 Tháng

Kilner – Bình nước thủy tinh Original – 8L

 • Mã sản phẩm: Kilner - Bình nước thủy tinh Original - 8L
 • Thương hiệu: Kilner
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Anh Quốc
 • Ưu điểm: Bình thuỷ tinh chuyên dụng để đựng các loại nước hoa quả và nước lạnh. Giúp giữ các loại thức uống hoa quả và nước lạnh luôn tươi ngon và độ lạnh được kéo dài lâu hơn.
 • Bảo hành: 06 Tháng

Kilner – Bình nước thủy tinh Original – 5L

 • Mã sản phẩm: Kilner - Bình nước thủy tinh Original - 5L
 • Thương hiệu: Kilner
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Anh Quốc
 • Ưu điểm: Bình thuỷ tinh chuyên dụng để đựng các loại nước hoa quả và nước lạnh. Giúp giữ các loại thức uống hoa quả và nước lạnh luôn tươi ngon và độ lạnh được kéo dài lâu hơn.
 • Bảo hành: 06 Tháng

Kilner – Bình nước thủy tinh Barrel – 3.5L

 • Mã sản phẩm: Kilner - Bình nước thủy tinh Barrel - 3.5L
 • Thương hiệu: Kilner
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Anh Quốc
 • Ưu điểm: Bình thuỷ tinh chuyên dụng để đựng các loại nước hoa quả và nước lạnh. Giúp giữ các loại thức uống hoa quả và nước lạnh luôn tươi ngon và độ lạnh được kéo dài lâu hơn.
 • Bảo hành: 06 Tháng

Kilner – Bình Nước Thủy Tinh Fridge – 3L

 • Mã sản phẩm: Kilner - Bình Nước Thủy Tinh Fridge - 3L
 • Thương hiệu: Kilner
 • Xuất xứ: Thương Hiệu Anh Quốc
 • Ưu điểm: Bình thuỷ tinh chuyên dụng để đựng các loại nước hoa quả và nước lạnh. Giúp giữ các loại thức uống hoa quả và nước lạnh luôn tươi ngon và độ lạnh được kéo dài lâu hơn.
 • Bảo hành: 06 Tháng